ONTWERP N° 1 : ARAL - FERDINANDEA (oud ontwerp "riviermondingen")

Deze groep stelt voor zijn activiteiten uit te breiden op 2 verschillende onderwerpen.
Inderdaad het is heel voorzichtig, gezien de weersomstandigheden, twee verschillende gebieden te hebben om te bestuderen en te fotograferen. Zo als het voortdurend slecht weer blijft in het ene gebied wordt het ander werk niet noodzakelijk verhinderd.

Het eerste ontwerp zal gewijd zijn aan het bestuderen van de Aralzee en dit op een beperkt gebied.
Het tweede ontwerp betreft de heropduiken van een verdroonken eiland in de Middelandse Zee.

Ondergedompeld op 6m diepte langs Sicilië, staat dit vulkanisch eiland op het punt terug aan de oppervlakte te komen.
Recente temperatuurmetingen en (BArHYMETRIE tonen een intense activieit op niveau van de aardschokken;

Het recent ontwaken van de Etna is zeker niet vreemd aan dit fenomeen...

Aral

Op de Aral stelt de groep voor :
- Het op punt stellen van deze ecologische catastroof en het voorstellen van een synthese op zijn site.
- Oude satelietbeelden te gebruiken en te vergelijken met deze van PROBA genomen met de camera CHRIS
samen te voegen met de site bestudeerd 46°N 60°O

 

Eiland Ferdinandea

Wat betreft Ferdinandea stelt de groep voor :
- een gesyntiseerd document voor te stellen betreffende de volkanische en historische evolutie van het eiland
- Oude satelietbeelden op te zoeken en te vergelijken meet deze genomen door de camera CHRIS en HRC aan boord van PROBA;
Deze onderlinge verbanden moeten de mogelijkheid het terug naar boven komen van dat verdronken eiland aantonen.
Met een beetje "geluk", kan er gedurende de volgende maanden een vulkaan te voorschijn komen.
Gegevens van de bestudeerde site (nog mede te delen) 

Presentatie | Resultaten | Contacten | Forum | Sponsors | Links
 
Vertaald door Mariette Bruynooghe ------------------------------------------------------------- Hébergé par Astropof inc.