Plan 2
 

 

ONTWERP 2 : MAGNETISCHE AFWIJKINGEN VAN ZUID ATLANTISCH (oud ontwerp "micrométéoriten")

Deze groep stelt voor de magnetische afwijkingen van Zuid Atlantisch te bestuderen. De binnenrirem van Van Allen boven dit gebied is bijzonder dicht bij het aardoppervlak. Dit gebied, bevatend door de SREM waarneembare particulen, bevat een zwaktepunt van de aarde, interessant om te bestuderen. Ze vertegenwoordigt trouwens een hindernis voor de kunstsatelieten die in de buurt varen.

De groep stelt voor :

-een synthese over dit fenomeen te maken en te publiceren op zijn site www.flosat.be

-Brute gegevens de gebruiken en voor de leggen aan Mr. P. Bueler (Ch) voor behandeling, teneinde de gegevens om te vormen naar formaat CDF om op kaart vat te leggen.

-deze magnetische afwijkingen op te volgen en elk resultaat van betekenis te publiceren op zijn site.

 

 

 

 

 

Presentatie | Resultaten | Contacten | Forum | Sponsors | Links
 
Vertaald door Mariette Bruynooghe ------------------------------------------------------------- Hébergé par Astropof inc.